Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka
Witryna Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu.
Nasz adres - ul. Grodzka 1, 62-800 Kalisz.
Konto bankowe - Bank Zachodni WBK S.A. o/Kalisz 21109011280000000012015734

e-mail: asnykowcy@o2.pl
Zasłużony dla Kalisza Zasłużony dla Kultury

Nasza Alma Mater - budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu
z 1819 roku, projektu Sylwestra Szpilowskiego.

Mapa strony:

Zapowiedzi wydarzeń

Informacje o szkole (I LO w Kaliszu)

Prezes, władze Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

Archiwum

 

 

Kronika

Korespondencja

     

ZAPOWIEDZI

   

W piątek, 17 października br. o godz. 13.00, w holu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Kaszubskiej 9 w Kaliszu odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy urodzin
dr. Tadeusza Pniewskiego, założyciela i pierwszego dyrektora Stacji Krwiodawstwa w naszym mieście.

Serdecznie zapraszam

Adam Borowiak, prezes

 

Tadeusz Pniewski

PNIEWSKI TADEUSZ (1914-1994), lekarz, dr med., specjalista hematologii i pneumologii, założyciel kaliskiej i łódzkiej stacji krwiodawstwa. Urodzony 30 stycznia w Kaliszu, syn Józefa, kupca i Cecylii z Pajączkowskich. Wychowanek Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, w którym w 1933 zdał egzamin maturalny. Następnie podjął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie uzyskał absolutorium. W wojnie obronnej 1939 r., dowódca punktu sanitarnego Obrony Cywilnej. Ewakuowany z Kalisza, po bitwie pod Ożarowem dostał się do niewoli, z której po czterech dniach uciekł. W czasie okupacji niemieckiej pracował w Szpitalu Powiatowym w Otwocku pozostając jednocześnie w służbie Armii Krajowej w strukturach „Kedywu” i Zgrupowania „Obroża”. W latach 1944-45 w Wojsku Polskim, w stopniu kaprala podchorążego. W 1946 otrzymał dyplom lekarski na Uniwersytecie Łódzkim. Od tego roku kierował Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego w Kaliszu. W tym czasie pod wpływem prof. Ludwika Hirszfelda, którego był asystentem, zajął się hematologią, serologią, immunologią i transfuzjologią. Tym kierunkom sprzyjała praca na stanowisku dyrektora Stacji Krwiodawstwa, najpierw od 1952 w Kaliszu, a następnie od 1962 w Łodzi. Obie te stacje wybudował i zorganizował. W latach 1966-79 kierował Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej w Łódzkim Ośrodku Chorób Płuc, koncentrując się na badaniach naukowych bakteriologii, cytologii i pneumonologii.

W latach 1983-84 był kustoszem Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi. Wśród dorobku naukowego szczytowym osiągnięciem było pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie zagadnień krwiodawstwa łożyskowego oraz monograficzne opracowanie konfliktu serologicznego między matką a płodem.

Do najważniejszych osiągnięć Pniewskiego należą również badania nad metabolizmem nowych leków przeciwgruźliczych, przede wszystkim rifampicyny, a także badania bakteriologiczne w nieswoistych chorobach płuc oraz udoskonalenie badań cytologicznych w raku płuc.

Ogółem opublikował 41 prac naukowych w kraju, w tym dwie edycje książkowe i trzy zagraniczne. W uznaniu zasług został trzykrotnie wyróżniony nagrodą naukową Polskiego Towarzystwa Fizjopneumonologicznego oraz członkostwem honorowym Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Do końca swoich dni zauroczony Kaliszem. Dawał temu wyraz w rozlicznej korespondencji, także w uwagach, notatkach i sprostowaniach zamieszczanych na łamach „Ziemi Kaliskiej”, a dotyczących najbliższego mu miasta. Duchowo przewodził ruchowi absolwentów najstarszej kaliskiej szkoły, zorganizował w 1947 pierwszy powojenny zjazd „asnykowców” i zredagował wydaną z tej okazji „Jednodniówkę”. W 1993 obdarzony członkostwem honorowym Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Należał do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Publikował na łamach m.in. „Ziemi Kaliskiej”, „Życia Warszawy”, „Służby Zdrowia”, „Żyjmy dłużej”, „Kierunków”. Autor wspomnień Kalisz z oddali (1988) i tomików poezji Krajobraz serdeczny 1991, Wóz Dawida 1992, Cisza Jesienna 1992.

Odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej (1977), Honorową Odznaką m. Łodzi (1987). Honorowy Obywatel miasta Kalisza (1981). Żonaty z Jolantą z d. Martyszewską, lekarzem okulistą, z którą miał syna i trzy córki. Zmarł 26 kwietnia 1994 w Łodzi, pochowany w kwaterze żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w Otwocku.

  


 

Elżbieta Karpisiewicz

Elżbieta Karpisiewicz,

106. dyrektor w dziejach najstarszej szkoły

Nauczyciel dyplomowany, od września 2010 dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka. Pochodzi z Iwanowic. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, matura w 1983. Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych w zakresie informatyki na Politechnice Poznańskiej. Pracowała jako nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół Włókienniczych i Zespole Szkół nr 17 w Kaliszu. Od 2004 roku naucza w Liceum im. Adama Asnyka.

 

Dane szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka

ul. Grodzka 1
62-800 Kalisz
tel. 62 757 34 03
fax 62 764 52 69
e-mail: loasnyk@gmail.com

http://asnyk.com.pl

  


 

Adam Borowiak -
prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu

Adam Borowiak, ur. 23 grudnia 1952 r. w Zdunach k/Krotoszyna, wychowanek Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu /matura 1971/, mgr prawa, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Od roku 1977 do 1992 pracował w Kaliskiej Drukarni Akcydensowej.

W latach 1992-98, asystent wojewody kaliskiego i dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego. Od 1999 do 2003 dyrektor ds. marketingu w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta „EKO” w Kaliszu.

Inicjator, współzałożyciel i autor statutu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, w którym przez dziesięć lat pełnił obowiązki sekretarza, a od 2000 r. jego prezes. Twórca i redaktor ilustrowanego rocznika „Asnykowiec”. Autor koncepcji i redaktor wydawnictw: „Krajobrazy kulturalne kaliskiego”, oraz „Kaliskie - wieczne to wszystko nie przemija”.

Pomysłodawca spisania dziejów najstarszej kaliskiej szkoły. Członek komitetu redakcyjnego i autor haseł monografii „Szkoła Kaliska”, oraz „Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej”.

Współtwórca albumu „Kaliszanie”. Pomysłodawca i redaktor tomu „Dotknięcie czasu. Listy Asnykowców” oraz książki „Nowy Kaliszanin”. Zakupił do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka rękopis Józefa Szutkowskiego zatytułowany „Dzieje Kalisza w 1914 r.” i wydał go w formie książkowej. Ponadto zakupił najstarsze zachowane fotografie Kalisza sygnowane przez Jana Wilhelma Diehla, które opublikował pod pierwotnym tytułem „Album de Kalisch”.

Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Za działalność społeczno-kulturalną odznaczony w 1993 r., Srebrnym Krzyżem Zasługi R.P.

Laureat „Złotej Dziesiątki” plebiscytu „Kaliszanin 2003”. Nominowany do nagrody głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego (2005).

Wyróżniony nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (2010), oraz srebrnym medalem LABOR OMNIA VINCIT przyznanym przez poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (2013).

 

 

Władze Stowarzyszenia - V kadencja 2010 - 2015

 

Adam Borowiak - prezes

Marek Sierakowski - wiceprezes

Janusz Wysogląd - wiceprezes

Krzysztof Abram - sekretarz

Tadeusz Krawczyński - skarbnik

Elżbieta Belińska

Zofia Borowiak

Urszula Dera

Eliza Smolińska

Jerzy Bałwas

Krzysztof Biernacki

Jerzy Borowiak

Jacek Czechowski

Bogdan Ptak

Mirosław Zaleski - członkowie

 

Komisja Rewizyjna

 

Jerzy Kaźmierczak - przewodniczący

Grzegorz Wichliński - wiceprzewodniczący

Tomasz Gorzelany - członek

 

Sąd Koleżeński

 

Violetta Wacowska - przewodnicząca

Michał Witkowski - wiceprzewodniczący

Jan Mak - członek

 

 

Statut Stowarzyszenia

 

 

Deklaracja przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Asnyka w Kaliszu

 

Deklaracja przyjęcia w poczet członków do wydruku w formacie pdf

 


 

ARCHIWUM

Strona wyszukiwania informacji

Asnykowcy w Internecie

Asnykowska fonoteka - nagrania z lat 2003-2005

Asnykowskie artykuły i wydawnictwa

Asnykowskie fotoreportaże

Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

Dzieje meczów Asnykowcy - Jagiellonowie

Historia asnykowskich Zjazdów

Historia samochodowych rajdów asnykowców

Kto jest kim po "Asnyku"?

Lista absolwentów Szkoły w latach 1945-2000

Pisali o nas...

Poezja i piosenka

Pro memoria

Przedstawmy się..., po latach

Stowarzyszenie Asnykowców od 13 marca 1990 roku

Z życia szkoły

Materiały archiwalne (wszystko, co nie mieści się w powyższych działach)

 

 

Twórcą i sponsorem stron internetowych Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum  im. Adama Asnyka
w Kaliszu  jest  Krzysztof Płociński - abiturient rocznik 1974 wraz z rodziną.
 E-mail Stowarzyszenia: asnykowcy@o2.pl

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób, pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2014 by  "Kalisz w Internecie"