Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka
Witryna Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu.
Nasz adres - ul. Grodzka 1, 62-800 Kalisz.
Konto bankowe - Bank Zachodni WBK S.A. o/Kalisz 21109011280000000012015734

e-mail: asnykowcy@o2.pl
Zasłużony dla Kalisza Zasłużony dla Kultury

Nasza Alma Mater - budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu
z 1819 roku, projektu Sylwestra Szpilowskiego.

Mapa strony:

Zapowiedzi wydarzeń

Informacje o szkole (I LO w Kaliszu)

Prezes, władze Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

Archiwum

 

 

Kronika

Korespondencja

     

ZAPOWIEDZI

  

W środę, 23 kwietnia 2014 o godz. 16.00,

w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

pożegnamy naszego kolegę,

śp. księdza infułata, prof. Stanisława Olejnika,

maturzystę z 1938 roku

 

Adam Borowiak, prezes

 

ks. Stanisław Olejnik

 

Ksiądz profesor dr hab. Stanisław Olejnik urodził się 28 kwietnia 1920 roku w Kaliszu. Świadectwo dojrzałości otrzymał po ukończeniu Gimnazjum im. Adama Asnyka. 22 grudnia 1944 roku na Jasnej Górze w Częstochowie przyjął święcenia kapłańskie. Studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego ukończył doktoratem w 1948 roku, a dwa lata później został wykładowcą na tymże Wydziale. W 1954 roku na podstawie rozprawy Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki został habilitowany na tej uczelni w zakresie etyki i teologii moralnej. Prowadził szeroką działalność naukową, badawczą i dydaktyczną na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii w Warszawie, a w latach 1958-1968 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od roku 1953 do 2002 był profesorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1973, a profesora zwyczajnego w 1980 roku. Na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie sprawował funkcję prodziekana w dwóch kadencjach i dziekana.  Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2007).

Dużo podróżował po świecie, gdyż zawsze Go to pasjonowało. Uczestniczył w wielu międzynarodowych zjazdach teologicznych. W latach 1968-1973 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. Pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Teologów Moralistów w Polsce w latach 1964-1975. Pracował jako członek Komisji do Spraw Nauki Katolickiej Episkopatu Polski (1967-1975) oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski (1974-1987).

Opublikował przeszło sto pięćdziesiąt prac naukowych i popularnonaukowych (w tym 28 książek) z zakresu filozofii i teologii, a zwłaszcza teologii moralnej. Najważniejszą publikacją jest siedmiotomowe dzieło Dar - Wezwanie - Odpowiedź. Teologia moralna (1988-1994).

Swoje wspomnienia zebrał w tomie Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Karty dziennika (Wrocław 2009). Publikował także na łamach Asnykowca.

Członek Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu.

  

  

 40 lat 40 lat

Kliknij pismo, aby je powiększyć

 

 

  

KOLEŻANKO I KOLEGO!

Zbliża się nasz kolejny Jubileusz Maturalny –

45 lat temu opuściliśmy mury I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, III Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jagiellonki oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej. Miło nam będzie spotkać się, przywrócić pamięć tamtych dni, powspominać i pożartować jak za dawnych lat.

Organizujemy:

ZJAZD ROCZNIKOWY LICEÓW KALISKICH

6-8 czerwca 2014

w Restauracji „Pod Orzechami” w Kaliszu przy ul. Asnyka 38

Zapraszamy Cię bardzo serdecznie, gdyż bez Twojej obecności nasze spotkanie z pewnością straci urok.

PROGRAM ZJAZDU JEST NASTĘPUJĄCY:

6.06 (piątek)

godz. 19.00 Projekcja filmu „Zjazd 25-lecia Matury w Asnyku”

– restauracja „Pod Orzechami”, godz. 20.30

7.06 (sobota)

Małe piwo przed zjazdem

godz. 09.30 Turniej cymbergaja

– restauracja „Pod Orzechami”

godz. 17.00 Rozpoczęcie zjazdu

– restauracja „Pod Orzechami”

• rozmowy, wspomnienia

• tańce przy naszej muzyce

• wspólne zdjęcia i śpiewy (zabierz ze sobą śpiewnik z 40-lecia)

• zawody balonikowe

8.06 (niedziela)

godz. 10.00 Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja

godz. 12.00 Zwiedzanie grodu na Zawodziu

godz. 13.00 Duże piwo po zjeździe

Koszt sobotniego spotkania z tańcami (bez alkoholu) wynosi 130 zł od osoby. Prosimy o dokonanie wpłaty na podane konto bankowe. W ten sposób potwierdzasz swoje zgłoszenie – bez żadnych innych formalności. Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej do 30 kwietnia.

Przyślij nam również adresy szkolnych koleżanek i kolegów.

Konto bankowe: Marta Asperska, ul. Piwna 13, 62-800 Kalisz

z dopiskiem „Liceum nr ……….”

Numer konta: 68 1060 0076 0000 3110 0332 4074

Z pozdrowieniami,

Komitet Organizacyjny w Kaliszu:

I LO Krzysztof Biernacki ul. Długa 36a, tel. 604 105 247

II LO Elżbieta Knop (Korbolewska) ul. Nowy Rynek 7a/13, tel. 662 644 797

III LO Marta Rzadkowska-Asperska ul. Piwna 13,

tel. 62 757 78 63 lub 506 660 721

IV LO Teresa Krzyżanowska-Koszycka ul. Dobrzecka 65, tel. 608 028 579

PILNE!

Przyślij, proszę, do 30 kwietnia drogą elektroniczną swoje zdjęcie legitymacyjne z lat szkolnych (i podaj numer liceum) na adres: zjazd45@wp.pl (hasło: 1969zjazd).

Na ten adres możesz zgłaszać także pytania dotyczące zjazdu.

  

 

W sobotę, 28 czerwca 2014 od godz. 16.00, na strzelnicy Kaliskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Wolicy organizujemy IX Piknik Rodzinny połączony z konkursami w strzelaniu z dubeltówki do rzutków i z pistoletu do tarczy. Zapewniamy wynajęcie obiektu, fachowy nadzór i instruktaż, broń, nagłośnienie, oprawę muzyczną i ognisko. Najlepsi strzelcy otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.

Uczestnicy zawodów płacą za amunicję. Koszyczki z jadłem i napojami we własnym zakresie piknikowiczów.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z rodzinami i przyjaciółmi.

 

Zarząd

 

 

W niedzielę, 14 września 2014 o godz. 10.00, spotykamy się w kaliskiej katedrze pw. św. Mikołaja na tradycyjnej mszy św. z okazji kolejnych, już 176. urodzin naszego patrona, w intencji wychowanków, profesorów i uczniów Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka. Po mszy św. przechodzimy ze sztandarem i kwiatami pod pomnik poety.

Po uroczystości spotkanie koleżeńskie w ogródku letnim Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

 

Zapraszamy - Zarząd

  


 

Elżbieta Karpisiewicz

Elżbieta Karpisiewicz,

106. dyrektor w dziejach najstarszej szkoły

Nauczyciel dyplomowany, od września 2010 dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka. Pochodzi z Iwanowic. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, matura w 1983. Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych w zakresie informatyki na Politechnice Poznańskiej. Pracowała jako nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół Włókienniczych i Zespole Szkół nr 17 w Kaliszu. Od 2004 roku naucza w Liceum im. Adama Asnyka.

 

Dane szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka

ul. Grodzka 1
62-800 Kalisz
tel. 62 757 34 03
fax 62 764 52 69
e-mail: loasnyk@gmail.com

http://asnyk.com.pl

  


 

Adam Borowiak -
prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu

Adam Borowiak, ur. 23 grudnia 1952 r. w Zdunach k/Krotoszyna, wychowanek Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu /matura 1971/, mgr prawa, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Od roku 1977 do 1992 pracował w Kaliskiej Drukarni Akcydensowej.

W latach 1992-98, asystent wojewody kaliskiego i dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego. Od 1999 do 2003 dyrektor ds. marketingu w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta „EKO” w Kaliszu.

Inicjator, współzałożyciel i autor statutu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, w którym przez dziesięć lat pełnił obowiązki sekretarza, a od 2000 r. jego prezes. Twórca i redaktor ilustrowanego rocznika „Asnykowiec”. Autor koncepcji i redaktor wydawnictw: „Krajobrazy kulturalne kaliskiego”, oraz „Kaliskie - wieczne to wszystko nie przemija”.

Pomysłodawca spisania dziejów najstarszej kaliskiej szkoły. Członek komitetu redakcyjnego i autor haseł monografii „Szkoła Kaliska”, oraz „Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej”.

Współtwórca albumu „Kaliszanie”. Pomysłodawca i redaktor tomu „Dotknięcie czasu. Listy Asnykowców” oraz książki „Nowy Kaliszanin”. Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Za działalność społeczno-kulturalną odznaczony w 1993 r., Srebrnym Krzyżem Zasługi R.P.

Laureat „Złotej Dziesiątki” plebiscytu „Kaliszanin 2003”. Nominowany do nagrody głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego - 2005.

Wyróżniony nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 2010, oraz srebrnym medalem LABOR OMNIA VINCIT przyznanym przez poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego - 2013.

 

 

Władze Stowarzyszenia - V kadencja 2010 - 2015

 

Adam Borowiak - prezes

Marek Sierakowski - wiceprezes

Janusz Wysogląd - wiceprezes

Krzysztof Abram - sekretarz

Tadeusz Krawczyński - skarbnik

Elżbieta Belińska

Zofia Borowiak

Urszula Dera

Eliza Smolińska

Jerzy Bałwas

Krzysztof Biernacki

Jerzy Borowiak

Jacek Czechowski

Bogdan Ptak

Mirosław Zaleski - członkowie

 

Komisja Rewizyjna

 

Jerzy Kaźmierczak - przewodniczący

Grzegorz Wichliński - wiceprzewodniczący

Tomasz Gorzelany - członek

 

Sąd Koleżeński

 

Violetta Wacowska - przewodnicząca

Michał Witkowski - wiceprzewodniczący

Jan Mak - członek

 

 

Statut Stowarzyszenia

 

 

Deklaracja przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Asnyka w Kaliszu

 

Deklaracja przyjęcia w poczet członków do wydruku w formacie pdf

 


 

ARCHIWUM

Strona wyszukiwania informacji

Asnykowcy w Internecie

Asnykowska fonoteka - nagrania z lat 2003-2005

Asnykowskie artykuły i wydawnictwa

Asnykowskie fotoreportaże

Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

Dzieje meczów Asnykowcy - Jagiellonowie

Historia asnykowskich Zjazdów

Historia samochodowych rajdów asnykowców

Kto jest kim po "Asnyku"?

Lista absolwentów Szkoły w latach 1945-2000

Pisali o nas...

Poezja i piosenka

Pro memoria

Przedstawmy się..., po latach

Stowarzyszenie Asnykowców od 13 marca 1990 roku

Z życia szkoły

Materiały archiwalne (wszystko, co nie mieści się w powyższych działach)

 

 

Twórcą i sponsorem stron internetowych Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum  im. Adama Asnyka
w Kaliszu  jest  Krzysztof Płociński - abiturient rocznik 1974 wraz z rodziną.
 E-mail Stowarzyszenia: asnykowcy@o2.pl

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób, pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2014 by  "Kalisz w Internecie"